top of page

TMGD ve SRC-5 Eğitimleri ve Sınavları Hakkında Duyuru

TMGD ve SRC-5 Eğitimleri ve Sınavları Hakkında Duyuru

Bakanlığımızca, Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle, yayılımın
önlenmesi ve virüse maruz kalmış vakalar ile temasın sınırlandırılması amacıyla;
sınıf ortamında yüz yüze eğitim formatında düzenlenen TMGD ve SRC-5 eğitim
programlarının 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzaktan canlı eğitim (Senkron (eş
zamanlı) online eğitimler) yöntemiyle de gerçekleştirilmesi uygulamasına son
verilmiştir. Ancak, Duyuru tarihi itibariyle Bakanlığımız U-Net otomasyon sistemi
üzerinden bildirilen ve devam etmekte olan eğitimler aynı yöntemle
tamamlanacaktır.
Sözkonusu salgın hastalıkla ilgili gelişmelere göre bu konuda yeniden düzenleme
yapılabilecektir.
-Bakanlığımızca SRC-5 ve TMGD eğitimi vermek üzere yetkilendirilen eğitim
kuruluşlarınca açılacak eğitim dönemleri, eğitime kayıtlı asil ve yedek tüm
eğiticilerin E-Devlet Sisteminden onayı ile geçerli hale gelecektir. Aksi takdirde
eğitim sistem tarafından iptal edilecektir.
-Bakanlığımızca 2021 yılı içerisinde yapılacak TMGD sınavlarında ADR 2021, RID
2021 ve IMDG Kod 2018 yılı www.uhdgm.gov.tr adresinde “Mevzuat” linki altında
yayımlanan dokümanlar geçerli olacaktır.
- Diğer taraftan, Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılımının önlenmesi ve virüse
maruz kalmış vakalarla temasın sınırlandırılması amacıyla, Bakanlığımızca
yapılacak SRC-5 ve TMGD sınavlarında Hayat Eve Sığar (HES) Kodu
uygulaması yapılacaktır. Bakanlığımızca sınav öncesi (son bir gün içerisinde)
Sağlık Bakanlığı sistemi üzerinden yapılacak toplu HES Kodu
sorgulamasında, Koronavirüs (Covid-19) tanısı konmuş veya temaslı
olarak “RİSKLİ” grupta görülen ve karantina altında bulunması gereken
adaylar sınava alınmayacaktır.
Ancak, sınav günü “RİSKLİ” durumları “RİSKSİZ” duruma dönenler, sınav
başlamadan bu durumu HES uygulamasından Sınav Bina Sorumlularına
göstermeleri halinde sınava girebileceklerdir.
Sınava katılacak adayların maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları toplum
sağlığı ve sorumluluğu açısından önem arz etmektedir.
DUYURULUR.

bottom of page