top of page
Modern Ofis

Hakkımızda

Biz Kimiz ?

Derneğin Amacı; Derneğe “ KAMU YARARINA DERNEK ” statüsü
kazandırmaktır.

Ülkemizde tehlikeli madde taşımacılığı faaliyetlerinin; insan sağlığına, diğer canlı varlıklara ve
çevreye zarar vermeden güvenli, emniyetli ve düzenli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla
hizmet veren sektörlerin bilinirliğinin artırılması için çalışmalar yapmak, bu sektörde faaliyet
gösteren kurumlar arasında birlik beraberlik ve dayanışma ruhunu geliştirerek sektörü bir çatı
altında toplamak, tehlikeli madde eğitimlerinin ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerine
uygun olarak yürütülmesini sağlamak, uygulanan eğitim programlarında ulusal anlamda
paralellik ve uyum sağlamak, tehlikeli madde eğitimi alanında faaliyet gösteren kurumları resmi
ve özel platformlarda en iyi şekilde temsil etmek, çağdaş eğitim ve öğretim tekniklerinin
kullanılması için çalışmalar yapmak ve yapılan çalışmaları desteklemek, tehlikeli madde
eğitimi ve sınavları konusunda iyileştirmeler yapmak, ilgili Bakanlık tarafından çıkarılacak
mevzuatlar için sektörün ihtiyaçları ve sorunları göz önünde bulundurularak ilgili bakanlıklara
görüş ve önerilerde bulunmak, tehlikeli madde eğitimi sektöründe mesleki ve etik ilkelerin
oluşturulması ve sektörde etkin uygulanabilmesi için çalışmalar yapmak, Türkiye genelinde
verilen aynı türden tehlikeli madde eğitimlerinde asgari taban fiyat uygulamasına geçilmesini
amaçlar.

bottom of page